Ketel installatie

Installatie of vervanging van een ketel.

Een oude ketel vervangen voor een doeltreffende installatie.

Vanaf de eerste koude rillingen, de verwarming staat aan. De ketels draaien op volsnelheid. De binnen temperaturen stijgen maar het factuur ook! het is dan ook nodig om een doeltreffend verwarmingssysteem te kiezen.

Waarom een oude ketel vervangen?

Omdat ze ten einde komt. Omdat u isolatie werken gedaan zijn en u wenst uw energiebesparing volgen. Een ketel ouder 20 jaar verbruikt meer energie dan een nieuwe doeltreffend ketel en stoot meer gasverontreiniging.

 

Welk ketel kiezen?

De doeltreffendste technologie tegenwoordig is de condensatie ketel.

Zij neemt een belangrijk deel van bestaande warmte in de rookgassen (rendement 105%).

Ze past haar kracht in functie van de reel behoeften in de woning wanneer ze uitgerust is van een modulatie snelheid.

Ze zendt minder stikstofoxide (NOx) en koolmonoxide (CO) dan traditionele ketels.

 

Een oude ketel vervangen voor een condensatie ketel helpt voor een energiebesparing en de veiligheid van uw gezondheid en het milieu!

 

 

Pour le gaz, préférez les chaudières à condensation portant les labels CE et HR-TOP.

Pour le mazout, optez pour une combinaison chaudière/brûleur portant les labels CE et OPTIMAZ-elite. Idéalement, choisissez un modèle équipé d’un brûleur à flamme bleue (la température de la flamme est plus basse, ce qui diminue les rejets de NOx), avec préchauffage du fuel (meilleure combustion) et d’un clapet d’air automatique (moins de déperdition de chaleur).

Voor het gas, opteert liefst voor condensatie ketels met de labels CE en HR-TOP

Voor het mazout, opteert liefst voor een combinatie ketel/brander met de labels CE en OPTIMAZ-elite. Het ideale zou zijn model met brander waarvan een blauwe vlam is (de temperatuur van de vlam is lager, welk het vermindert de afwijzing van de NOx), met de voorverwarming van de brandstof (betere verbranding) met een automatisch ventiel (minder warmteverlies)

 

Quelle marque choisir ?

Viessmann, Junckers, Vaillant, ACV, Renova Bulex, Brotje, Oertli, De Dietrich, etc …

Tellement de choix, voici un petit guide vers chaque marque hier

 

Welk merk kiezen?

Viessmann,Junckers, Vaillant,ACV,Renova, Bulex, Brotje, Oertli, De Dietrich, etc…..

Zo veel keus, een kleine gids met onze merken hier hier.